Değerler ve sorumluluk

Yenilikler için itici güç, daima insanlardır

Uzman bilgi birikiminin yanı sıra büyük oranda tutku ve meraka, bir şeylerin nedenini araştırmaya ve bunları cesur ve kararlı bir şekilde birlikte tasarlamaya ihtiyaç vardır. Böylelikle yaratıcılık ve coşku kendiliğinden gelişir. Çalışanlarımızın dürüst bir atmosferde yeni şeyler tasarlamaları için bir bakıma uygun yapılar gereklidir.

Diğer taraftan yalnızca şirket değerlerinin etkin ömrü her birinin potansiyelini gün yüzüne çıkartan güvenilir iklimi oluşturabilir.

İş birliğimiz bu nedenle her bir bireyin yoğun ve canlı birliktelik, değer verme ve profesyonelliği ile şekillenmiştir.

Değerlerimiz

Şirket değerlerimiz; müşterilerimiz, çalışanlarımız, partnerlerimiz ve tedarikçilerimizle olan ilişkilerimizi belirleyen çerçeve koşullardır. Değerler KEBA’nın tarihinden ortaya çıkmıştır ve birlikteliğimize şekil verir. Günlük eylemlerimizi belirler, davranışlarımıza etki eder ve birlikte hareket etmemize yön verir.

Şirket değerlerini aşağıdaki kategorilerde topladık:

  1. Profesyonel
  2. Canlı
  3. Birlikte
  4. Yenilikçi

Bizim için önemli olan

Meslek ve ileri eğitim

Dünya, insanların duygularına göre daha hızlı döner. Durmak, geri kalmaktır. Bugün yeni olan yarın geride kalır. En iyisi olmak için sürekli iyileşme temel koşuldur. Bu nedenle çalışanlarımızı meslek ve ileri eğitim önlemleri ile hem uzmanlık hem de kişisel seviyelerinde amaca yönelik destekliyoruz

Sağlık

Çalışanlarımızın sağlığını korumaya çok önem veriyoruz. KeFit sağlık programına ek olarak KEBA'lılar için spor etkinliklere yönelik geniş teklifler vardır. Firmaya ait kantin “KEBAteria”da günlük olarak hazırlanan yemek çeşitleri mevcuttur.

Sürdürülebilirlik

Kalite, iş güvenliği, sağlık ve çevre bizim için önemli sorunsallardır.
Bunlara ürünler, bu süreçte görev yapan kişilerle birlikte süreç zincirinin tamamı, bunların çalışma koşulları ve her şekilde kaynakların çevreye duyarlı bir biçimde kullanılması dahildir.Yönetim sistemimizin büyüme ve gelişmesine müşterilerimizin talepleri, EN ISO 9001, EN ISO 14001, ISO 45001 normlarının ilkeleri ve toplumsal talepler yön verir.

Uygun yasalara ve yönetmeliklere uymakla yükümlüyüz.
Bunun dışında toplum ve ekonomik ilerlemeye katkıda bulunmak için ölçütlere uyuyoruz.Bunun sonucunda daima ekonomiklik ve kullanıma yönelmek tam olarak bize ve taleplerimize uygun yönetim sistemimizdir.

Yeşil - doğallık

KEBA’da çevre koşulları iki katı etkilidir: Şirketin ve her bir çalışanın kaynakları idareli ve itinalı kullanması için çabalıyoruz.
Ürünlerimiz de gerek teknolojileri gerekse mükemmel kalitesi ve uzun ömürlü olmaları ile ham maddelerin ve enerjinin itinalı bir şekilde kullanılmasına olanak sağlar. Linz’de bulunan merkezimiz sadece mimari açıdan bir marka sembolü değildir, pasif ev teknolojisi ile de en önemli değerlerimizden birisi olan çevre bilincini temsil ediyor.

Gün ışığını en iyi şekilde kullanma enerji tasarrufu sağlar ve çalışanlarımız için daha doğal bir atmosfer yaratır. Entegre klima avluları binamıza yeşillik katar ve değerli ısıtma ve soğutma enerjisi kazandırır.

Kaynakları koruyarak üretim yapma
Malzeme seçiminde ve tasarım sürecinde ekolojik fikirlerin önemi büyüktür. Ham maddelerin itinalı bir şekilde kullanılması ve geri dönüştürülebilmesi üretimdeki enerji tasarrufu gibi üretim süreçlerimize entegre edilmiştir. Bu yöntem bağımsız kuruluşlar tarafından kabul görmüş ve belgelendirilmiştir.

Please select your preferred language
Your browser is out of date
Internet Explorer is no longer supported. Please switch to a current browser to use keba.com to its fullest extent.

Edge

Chrome

Safari

Firefox

KEBA - Automation by innovation.