Please select your preferred language

close
map

  KeContact P30 x-series

  Kommunikasjonssentralen for intelligent lading.

  OCPP-kommunikasjon med ett sentralsystem

  Kommunikasjonsstandarden OCPP muliggjør styrt lading, overvåking og avregning.

  GSM
  -grensesnitt

  Med x-series har du en trådløs forbindelse til et sentralsystem via GSM for anlegg uten nettverksforbindelse.

  Lokal laststyring

  x-series kan styre ladeprosessene for opptil 15 KeContact P30 c-series ut fra den tilgjengelige strømmen.

   

  For helhetlige elektromobilitetsløsninger

  Tilbehørsserien "x-series" muliggjør intelligent laststyring: Hvis flere elbiler lades samtidig, kan det forekomme at energietterspørselen overskrider den tilgjengelige ladeeffekten. Laststyring gjør det mulig å jevne ut eller etablere prioriteringer i lastkurven til de tilkoblede bilene ved forskyvning i tid og dermed unngå kostbare forbruksspisser.

  Dermed blir kapasitetene benyttet på best mulig måte, kostnadene blir redusert og ressursforbruket blir optimalisert. Laststyringssystemet har som mål å unngå ytelsesvariasjoner og dermed jevne ut strømforbruket. Modbus TCP protokollen kan også brukes til å avlese eksterne målerdata på en enkel måte, slik at ladeprosessene kan styres f.eks. i forhold til tilstanden i husets elektriske anlegg.

  Sammenligningstabell

  e-seriesb-seriesc-seriesx-series
  Sertifiseringer
  Renault ZE/EV Ready
  Nissan EV Ready
  Ladekontakter
  Type 2
  Type 2 med shutter
  Type 2 med fast kabel
  Type 1
  Kabellengder
  4 meter
  6 meter
  Ladeeffekt
  1 fase
  3 faser
  10A
  13A
  16A
  20A
  25A
  32A
  Tekniske funksjoner
  Overvåking av likestrømsfeil
  Strømmåler
  Aktiveringsinngang
  Koblingsutgang
  Kommunikasjonsgrensesnitt
  USB
  Ethernet RJ45
  Ethernet LSA+
  UDP
  Modbus TCP
  GSM
  WLAN
  Laststyring
  Master (OCPP laststyring)
  Slave (OCPP laststyring)
  Autorisasjon
  RFID
  Nøkkelbryter
  Branding
  Kundespesifikk branding

  Kontakt

  Trenger du flere opplysninger, har du spørsmål eller ønsker du å bli oppringt?

   

  Mange takk

  Vi vil behandle din forespørsel så raskt som mulig og kommer tilbake til deg om kort tid.

  Med vennlig hilsen,
  Ditt KEBA-team