Kontakt oss nå

  Spørsmål og svar

  Vanlige spørsmål for brukeren

  Trenger du hjelp og støtte med ladestasjonen? Vi har her samlet svarene på de vanligste spørsmålene.


  Vennligst ta kontakt med din forhandler ved feil eller hvis du trenger service på utstyret.

   

  Generelt og betjening

  **Hvilke biler kan lades med KeContact P20?
  **KeContact P20 kan brukes til å lade samtlige kjøretøy som har en standardisert ladekontakt av type 1 eller type 2 iht. IEC 62196 og som lades via en "mode 3"-ladeprosess. Du finner en oversikt over de aktuelle bilmodellene og de aktuelle bilmodellene samt tilsvarende kontakttyper i variantoversikten på www.KeContact.com.

  **Kan også andre apparater enn elbiler lades på KeContact P20?
  **KeContact P20 er en ladestasjon som er spesielt utformet for å lade elektrisk drevne kjøretøy. Derfor er det ikke tillatt å bruke andre apparater.

  ** Hvordan startes en ladeprosess?
  **Ved KeContact P20-varianter uten autorisering (RFID, nøkkelbryter) aktiveres en ladeprosess allerede når ladekabelen settes inn i ladestasjonen og bilen. Ladestasjonen låser opp kontakten automatisk, og ladingen starter. Ved varianter med RFID eller nøkkelbryter trengs det først en autorisering (bruk av nøkkelbryteren eller ved å holde RFID-kortet/taggen i RFID-symbolets område). En vellykket autorisering angis med en stigende lydsekvens, og deretter starter ladestasjonen ladingen.

  ** Hvordan avsluttes en ladeprosess?
  **Ladeprosessen avsluttes når ladekabelen tas ut på bilen. Pluggen i KeContact P20 blir så automatisk låst opp, og kabelen kan trekkes ut.

  ** Kan ladekabelens plugg låses på KeContact P20?
  **Ja. Ved varianten med stikkontakt av type 2 blir pluggen låst automatisk så snart den føres inn i KeContact P20. Opplåsing skjer når ladingen er ferdig og kabelen tas ut på bilsiden. Hvis kabelen ikke tas ut på bilsiden, låses KeContact P20 igjen automatisk opp etter ett minutt.

  **Hvilke plugger og kabeltyper kan brukes til lading (gjelder KeContact P20 med stikkontakt av type 2)?
  **Man må kun bruke type 1- eller type 2-plugger og kabler som oppfyller standarden IEC 62196. Vennligst ta kontakt med servicepartneren eller bilprodusenten hvis du har spørsmål til dette.

  **Hvilke kabeltverrsnitt kan brukes (gjelder KeContact P20 med stikkontakt av type 2)?
  **Det må i utgangspunktet bare brukes IEC 62196-kompatible plugger og kabeltyper på KeContact P20. Pluggene er "motstandskodet", og av dette følger den maksimalt tillatte ladestrømmen og dermed også den tillatte kabeldiameteren. Vennligst ta kontakt med servicepartneren eller bilprodusenten hvis du har spørsmål til dette.

  **Kan ladekabelen være permanent stukket inn i KeContact P20 (gjelder KeContact P20 med stikkontakt av type 2)?
  **KEBA anbefaler at ladekabelen trekkes ut etter hver ladeprosess og oppbevares på et egnet sted for å forebygge eventuell tidlig svekkelse av utstyret.

  ** Kan ladeprosessen styres av eksterne apparater?
  **Ja. KeContact P20 har en kontakt for ladeaktivering fra eksterne apparater (f.eks. mottaker med rippelkontroll fra energileverandøren, solcelleanlegg, video timer, husstyring o.l.). Det er dermed f.eks. mulig å aktivere ladingen først når solcelleanlegget produserer nok strøm eller i lavpristimene og når ingen andre forbrukere i huset trenger strøm.

  ** Hvordan rengjøres KeContact P20?
  **Ladestasjonens hus rengjøres etter behov med en fuktig klut. Inngrodd smuss kan fjernes med et mildt, ikke-skurende rengjøringsmiddel som ikke inneholder løsemidler.

  ** Kan huset til KeContact P20 males eller motta etiketter o.l.?
  **KeContact P20 består av et avtakbart designdeksel samt selve huset der elektronikken er. Designdekselet kan males eller motta etiketter o.l.

  Tilbehør

  **Kan en KeContact P20 med type 2-stikkontakt bygges om til en fast liggende kabel?
  **Nei. Ombygging med en fast montert kabel er ikke mulig.

  ** Finnes det kabelforlengelser for veggboksen?
  **På grunn av driftssikkerhet anbefaler KEBA sterkt at det brukes én enkelt, tilstrekkelig lang kabel uten mellomstykker eller koblinger. Av kompatibilitetsgrunner anses det også at bestemte kontakter ved bruk av skjøteledninger ikke er koblet til permanent og at det dermed ikke er mulig å lade uten feil.

  ** Montasje av KeContact P20 på et fotstativ
  **Et Nirosta-stativ kan brukes ved frittstående montasje av KeContact P20. Fotstativet foreligger i versjoner for både enkelt- og dobbeltmontasje av KeContact P20. Se fotstativhåndboken.

  ** Hva slags underlag skal fotstativet monteres på?
  **Det trengs vannrett, jevnt og solid underlag for å sette opp fotstativet. Det anbefales å benytte et betongfundament for å garantere sikker, varig forankring. Det er ikke tillatt å montere søylen på asfalt! Angående installasjon av fotstativet, se den tilsvarende håndboken.

  Garanti

  KeContact P20 har hovedsakelig 24 måneders garanti. Vennligst ta kontakt med forhandleren eller servicepartneren i garantisaker.

  Mekaniske skader og reservedeler

  ** Apparatet har mekaniske skader etter utpakking.
  **Hvis du mot forventning skulle motta et defekt apparat, må du fylle ut det vedlagte "Repair Order"-skjemaet og returnere apparatet til forhandleren eller servicepartneren.

  ** Hvilke reservedeler kan etterbestilles?
  **Designdekselet og kabelholderen kan etterbestilles som reservedel. Andre defekte deler på KeContact P20 må skiftes ut av KEBA i rammen av en "Repair Order" (vedlagte skjema). Vennligst ta kontakt med forhandleren eller servicepartneren.

  Bestillingsalternativer

  **Hvordan kan man forhindre at uvedkommende får adgang til ladestasjonen?
  **KeContact P20 kan bestilles i forskjellige varianter. Uautorisert lading kan hindres ved autorisering med RFID eller nøkkelbryter (halvsylinderlås).

  ** Kan en nøkkelbryter eller RFID-sensor installeres i etterkant?
  **KeContact P20 kan bestilles med nøkkelbryter eller RFID-modul som ekstrautstyr. Ved bestillingen må man være klar over at det ikke er mulig for brukeren å montere en RFID-sensor eller nøkkelbryter i etterkant.

  ** Bestillingsalternativ nøkkelbryter **
  ** Må det bygges inn en egen halvsylinderlås?
  **KeContact P20 leveres fra fabrikken med en innebygd halvsylinder. Det er mulig å bygge inn en egen halvsylinder i etterkant.

  ** Hvilke halvsylinderlåser kan bygges inn?
  **Sylinderlåsen må oppfylle følgende krav:

  * Profilhalvsylinder iht. EN 1303 eller DIN 18252 * Mål A = 30 mm (ved A = 31 mm rager den litt opp på huset)
  * Regulerbar låsenese

  ** Hvordan kan det bygges inn en egen halvsylinderlås?
  **Du finner en detaljert bruksanvisning i brukerhåndboken, i kapitlet "Montere/avmontere en sylinderlås".

  ** Hvem skal jeg ta kontakt med hvis alle nøkler er mistet?
  **Det er da bare mulig å få reparert gjennom en nøkkeltjeneste eller via Keba. Ved reparasjonsforespørsler, vennligst fyll ut det vedlagte "Repair Order"-skjemaet og returner apparatet til forhandleren eller servicepartneren.

  ** RFID-bestillingsalternativ
  **KeContact P20 kan bestilles med en RFID-sensor for brukerautorisering uten berøring.

  ** Kan man bruke egne RFID-kort/-tagger?
  **Ja. KeContact P20 kan styre opptil 20 RFID-kort/-tagger.

  ** Hvilke RFID-kort/-tagger kan brukes?
  **Man kan bruke MIFARE-kort/-tagger iht. ISO14443.

  ** Hvordan innlæres ekstra RFID-kort/-tagger i systemet?
  **KeContact P20 med bestillingsalternativet RFID leveres fra fabrikken med et RFID-kort. Det første RFID-kortet som gjenkjennes av ladestasjonen, blir automatisk lagret som RFID-hovedkort. Programmering av andre RFID-brukerkort må autoriseres via RFID-hovedkortet. Med RFID-hovedkortet kan du aktivere og deaktivere programmeringsmodus. Du finner en detaljert beskrivelse i brukerhåndboken, i kapitlet "RFID "Programmere RFID-brukerkort".

  ** Hvordan kan man anskaffe RFID-kort/-tagger?
  **RFID-kort/-tagger er vanlige elektroniske komponenter som kan anskaffes via en fagbutikk. Vennligst ta kontakt med forhandleren eller servicepartneren hvis du har spørsmål til dette.

  ** Kan RFID-kort/-tagger slås av fra KeContact P20?
  **Ja. For å slå av alle lagrede RFID-brukerkort må man imidlertid åpne apparatet (se installasjonshåndboken).

  **Kan RFID-kort/-tagger avleses fra apparatet?
  **Nei.

  ** Bestillingsalternativ PLC-modem **
  Hva brukes et PLC-modem (Power Line Communication) til i KeContact P20?Power Line Communication (PLC) bruker til å kommunisere med bilen via protokollen ISO 15118 og sjekke bilens tilstand eksternt via Internett (gjelder tilkoblede varianter med Daimler-biler). Bilens håndbok angir om den støtter ISO 15118-kommunikasjon.

  Det oppstod en feil

  Du kan sende en e-post direkte til oss på keba@keba.com.

  Forespørselen din ble sendt

  Takk for forespørselen din. Vår KEBA kundestøtte tar kontakt med deg snart.

  Kontakt

  Trenger du flere opplysninger, har du spørsmål eller ønsker du å bli oppringt?

  Fornavn er et obligatorisk felt
  Etternavn er et obligatorisk felt
  E-postadresse er et obligatorisk felt Angi en e-postadresse
  Emne er et obligatorisk felt
   
  Please select your preferred language
  KEBA - Automation by innovation.